Privacyverklaring schoonheidssalon zensitive

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Zensitive verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Zensitive, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Zensitive verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schoonheidssalon Zensitive, Kuilpad 5, 5071 EP Udenhout. KvK nummer 55937586
De salon is bereikbaar via info@schoonheidssalon-zensitive.nl telefoonnummer 0640542181

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Zensitive en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s (Indien van toepassing)

2.2 Schoonheidssalon Zensitive verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden::
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidssalon Zensitive
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagel, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Schoonheidssalon Zensitive gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Schoonheidssalon Zensitive. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@schoonheidssalon-zensitive.nl deze vind u onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Zensitive verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Zensitive passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schoonheidssalon Zensitive gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Zensitive kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon Zensitive zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schoonheidssalon Zensitive je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidssalon Zensitive via info@schoonheidssalon-zensitive.nl telefoonnummer 0640542181

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.